วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2555

เขาใหญ่น่าไปเที่ยวมาก


 น้ำตกเหวสุวัต

 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
น้ำตกเหวสุวัต
ท่องเที่ยว


เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมานาน อยู่สุดถนนธนุรัตน์ หรือจะเดินเท้าต่อจากน้ำตกผากล้วยไม้ประมาณ 3 กม. เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 20 เมตร
----------------------------------
 น้ำตกกรองแก้ว

 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
น้ำตกกรองแก้ว
ท่องเที่ยว

เป็นน้ำตกตื้นๆ เกิดจากห้วยลำตะคอง ในฤดูฝนจะดูสวยงามมากเหมาะสำหรับการเล่นน้ำ ใกล้บริเวณน้ำตกจะมีสะพานแขวนข้ามลำห้วยถึง 2 สะพาน ห้วยลำตะคองเป็นแนวแบ่งเขต 2 จังหวัดคือ นครนายกและนครราชสีมา อยู่ห่างที่ทำการเพียง 100 เมตร

----------------------------------
 น้ำตกผากล้วยไม้

 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
น้ำตกผากล้วยไม้
ท่องเที่ยว


เป็นน้ำตกขนาดกลาง อยู่ในห้วยลำตะคอง ห่างที่ทำการอุทยานฯ 4 กม. ในบริเวณน้ำตกนี้จะมีกล้วยไม้หวายแดงขึ้นอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถใช้ทางรถยนต์หรือเดินเท้าเพื่อเข้าถึงตัวน้ำตก

----------------------------------

 น้ำตกเหวไทร
 อยู่ห่างน้ำตกเหวสุวัต 700 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผากว้างมีน้ำตกลงมาเต็มผาสวยงามมาก 
----------------------------------

 น้ำตกเหวประทุน
อยู่ห่างน้ำตกเหวไทร 2 กม. สามารถเดินทางจากน้ำตกเหวสุวัต หรือเดินจากบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ก็ได้ ระยะทางประมาณ 8 กม. ตามเส้นทางสายกองแก้ว-เหวสุวัต
----------------------------------
 น้ำตกเหวนรก

 สถานที่ท่องเที่ยวท่องเที่ยวท่องเที่ยว
น้ำตกเหวนรก
ท่องเที่ยว


 น้ำตกขนาดใหญ่และสูงที่สุดอยู่ทางทิศใต้ของอุทยานฯ มีทั้งหมด 3 ชั้น ชั้นแรกสูงประมาณ 60 เมตร มีน้ำไหลผ่านหน้าผาชั้นนี้จะพุ่งไหลลงสู่หน้าผาชั้นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ถัดลงไปใกล้ๆ กัน สายน้ำจะไหลลงสู่หุบเหวเบื้องล่างเป็น มุม 90 องศา สูงประมาณ 150 เมตร ในฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมาก----------------------------------
 หอดูสัตว์หนองผักชี
ห่างจากจุดที่จอดรถได้ แล้วเดินเท้าต่ออีก 1 กม. ผ่านทุ้งหญ้ากว้างใหญ่ บนหอดูสัตว์เมื่อมองไปรอบๆ จะเห็นโปร่งใหญ่ข้างหนองผักชี ต้องมีความอดทนหน่อย หากโชคดีก็มักจะได้เห็น กวาง ช้าง กระทิง ฯลฯ
----------------------------------
 หอดูสัตว์มอสิงโต
ห่างจากจุดจอดรถได้ แล้วเดินต่อเพียง 200 เมตร ชื่อว่า มอสิงโต เป็นชื่อที่เรียกกันตามแคมป์ทหารอเมริกัน ที่เคยใช้ที่นี่เป็นกิจกรรมทางทหาร

-----------------------------
จุดชมวิวเขาใหญ่ (ผาเดียวดาย)
เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่หนึ่ง มีลักษณะคล้ายผานกเค้าที่ภูกระดึง ท่านจะสามารถมองเห้นภูเขาร่มขวามอยู่เป็นแนวยาม ตอนเช้า... เช้ามาก จะเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมสวยขึ้นเหนือสันเขาร่ม